Maikske » Specials » Ontwikkeling kinderen
Maikske: Informatie van A tot Z

De ontwikkeling bij kinderen en oplossingsmethodes

In de eerste levensjaren van het kind maakt hij/zij een enorme vooruitgang. Naarmate de maatschappij verder evolueert willen ouders steeds vroeger en meer bepaalde mijlpalen bereiken met hun kinderen. Al snel wordt het kind met een bepaalde diagnose bestempeld als hij/zij niet meteen iets bereikt, maar het is echt wel normaal dat niet iedereen zich op hetzelfde tempo ontwikkeld.

Ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend in een groot aantal ontwikkelingsdomeinen. Het is voornamelijk bij kinderen dat je deze veranderingen merkbaar vooruit kunt zien gaan. De ontwikkeling vindt plaats op verschillende niveaus: de taal, de emotionele & sociale ontwikkeling, de fijnmotorische- & grofmotorische ontwikkeling, de morele- en creatieve ontwikkeling en de verstandelijke ontwikkeling. De ontwikkelingen van het kind worden grotendeels op school gestimuleerd, indien nodig kan het kind hier ook begeleiding om maat krijgen.

Ontwikkeling op eigen tempo

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Toch bestaan er opsommingslijsten met mijlpalen van de ontwikkeling die kinderen op een bepaalde leeftijd zouden moeten behalen. Kinderen gaan zich op verschillende vlakken ontwikkelen, namelijk: taal-, sociaal- en emotioneel niveau. Bijkomend kan je een zichtbare voorruitgang in de fijne- en grove motoriek verwachten. Het is ook steeds mogelijk om de ontwikkeling op deze vlakken bij kinderen extra te stimuleren.

Er bestaan talloze assessments/testproeven om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. De assessments worden voornamelijk gebruikt door therapeuten of hulpverleners om te kijken wat de sterke en zwakke punten van een kind zijn. Met deze resultaten kunnen zij vertrekken om een therapie of behandeling op maat aan te bieden. De testen zijn nooit bindend, maar ze zijn wel betrouwbaar om de ontwikkeling van een kind te plaatsen ten opzichte van andere individuen. De testen draaien vooral rond de fijne- en grove motoriek, maar ook rond de verschillende soorten aandacht.

Tips om de fijne motoriek te trainen

Fijne motoriek zijn de bewegingen die we met onze handen uitvoeren. Het grootste deel van de ontwikkeling van de fijne motoriek situeert zich in de kinderjaren. Kinderen worden voortdurend uitgedaagd om hun grenzen te verleggen in deze ontwikkeling. Ze leren grijpen, kleuren, knippen, schrijven, ... Vaak gaan activiteiten waar de fijne motoriek aangesproken moet worden gecombineerd met de nodige aandacht en concentratie. Er bestaan verschillende mogelijkheden om als ouder of therapeut deze fijn motorische vaardigheden verder te stimuleren en te ontwikkelen.
Auti-speelplaats

Auti-speelplaats

Een auti-speelplaats is een speelplaats die ingericht is in functie van kinderen met Autisme. De speeltijden zijn hier gestructureerd, de vrije tijd van de kinderen wordt zinvol besteed (zonder teveel…

De verschillende assessments in de ontwikkeling van kinderen

Een testbatterij voor kinderen is een test waarin de ontwikkeling van het kind vergeleken kan worden met andere leeftijdsgenoten. Van deze assessments bestaan er talloze vormen en modellen om kinderen…

Dyslexie en zijn dyslexietypen

Dyslexie wordt beschouwd als een specifieke leerstoornis of partieel leerdefect. Dit suggereert dat deze stoornis geïsoleerd voor kan komen. Dit is ook zo, maar in de praktijk gebeurt het vaak dat dez…
Niet-regulier onderwijs in België

Niet-regulier onderwijs in België

In België zijn er verschillende 'bijzondere' onderwijsvormen beschikbaar voor leerlingen die het moeilijk hebben op school. Deze onderwijsvormen zijn de volgende: geïntegreerd onderwijs, inclusief ond…

Ontwikkelingsdomeinen zeven- en acht jarigen

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend in een groot aantal ontwikkelingspunten. Het is voornamelijk bij kinderen dat je deze veranderingen merkbaar vooruit kunt zien gaan. De ontwikkeling vindt plaats…

Universal Design for Learning, UDL

UDL kent zijn ontstaan in de architectuur, namelijk bij Universal Design (UD). Hierbij proberen architecten hun ontwerpen aan te passen aan alle mogelijke doelgroepen om zo gebouwen en dergelijke toeg…
Wat is fijne motoriek en oefeningen om deze te verbeteren

Wat is fijne motoriek en oefeningen om deze te verbeteren

Fijne motoriek zijn de vaardigheden die we met onze handen uitvoeren om voorwerpen of objecten vast te nemen en deze te manipuleren. Het zijn de kleine bewegingen met de handen of vingers. De meeste v…
Gepubliceerd door Maikske op 10-11-2014, laatst gewijzigd op 21-11-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!